Rehbet
zawsze w trosce o Twoje zdrowie

Co oferujemy:


Diagnostyka pacjenta


Ustalenie wstępnej diagnozy i sposobu leczenia pacjenta jest pierwszym krokiem do powrotu do pełnej sprawności.

Fizjoterapeuta dokonuje szczegółowej diagnostyki aparatu ruchu pacjenta lub zgłaszanych dolegliwości bólowych, z jakimi pojawił się pacjent. Rzetelne badanie, poprzedzone dokładnym wywiadem oraz zapoznaniem się z dokumentacją medyczną, staje się punktem wyjścia do realizacji zamierzonych celów terapeutycznych, polegających na ocenie stanu pacjenta, określeniu kolejnych celów usprawniania, a także doborze metod usprawniania rehabilitacyjnego.

W trakcie badania pacjent może zostać poddany testom diagnostycznym, które mają na celu wskazanie przyczyny dolegliwości lub dysfunkcji.